NGV-excelsior-turnen-nijkerk

Contributie

Ouder en kind gym 1 uur € 18,20
Junioren (tot 16 jaar) 1 uur € 15,50
Junioren 1,5 uur € 18,45
Junioren 2 uur € 26,65
Junioren 2,5 uur € 29,35
Junioren 3 uur € 30,10
Junioren 3,5 uur € 30,70
Junioren 4 uur € 31,60
Junioren 4,5 uur € 32,70
Senioren (16 jaar en ouder) 1 uur € 18,20
Senioren 1,5 uur € 22,35
Senioren 2 uur € 31,10
Senioren 2,5 uur € 33,40
Senioren 3 uur € 34,35
Senioren 3,5 uur € 35,30
Senioren 4 uur € 36,30
Senioren 4,5 uur € 37,35
Swing Inn 1 uur € 15,90

De getoonde contributiebedragen zijn per maand. De contributie wordt berekend over 10 maanden. De eerste twee lessen zijn gratis. Betalingen gaan alleen via automatische incasso. Het inschrijfgeld bedraagt € 8,00 die gelijktijdig met de 1e contributie wordt geïncasseerd. De 1e incasso wordt berekend van de dag dat je lid bent geworden tot het eind van de periode (31 december of 30 juni). Verder wordt er 2 keer per jaar de contributie geïncasseerd in de maanden januari en juli. De contributie wordt berekend over 10 maanden en wordt ieder jaar per 1 januari verhoogd met het prijsindexcijfer. Informatie over het inschrijven vind je hier. Ons IBAN nummer is NL64 ABNA 0502917636.

Bondscontributie Als je lid bent bij NGV Excelsior dan word je automatisch ook lid van de sportbond KNGU. De KNGU promoot de sport, bewaakt de kwaliteit van de sport, ondersteunt verenigingen en clubs met bijvoorbeeld opleidingen voor trainers en juryleden én de KNGU organiseert activiteiten en wedstrijden. De KNGU-bondscontributie 2024 bedraagt voor junioren t/m 15 jaar € 27,60 per jaar en voor 16 jaar en ouder
€ 34 per jaar. NGV Excelsior int één keer per jaar de bondscontributie.

 

Opzegging

Het lidmaatschap dient men altijd schriftelijk of per e-mail op te zeggen bij onderstaand adres van de ledenadministratie. Dit kan alleen 1 maand voor het begin van een half jaar, dus voor 31 mei of 30 november. Zolang je lid bent betaal je contributie, ook al bezoek je de lessen niet meer of sporadisch. Als je als lid niet 1 maand voor het begin van de volgende periode hebt opgezegd dan dien je deze periode alsnog te betalen. Er vindt geen teruggaaf van contributie plaats. Wij kennen 2 takken van sport, te weten turnen en jazzdans. Volg je meer dan 1 uur les in verschillende takken, dan ben je voor elke tak de daarbij behorende contributie verschuldigd. Leden- en contributieadministratie:

Leonie Horst Postbus 1071 / 3860 BB Nijkerk / E-mail: info@ngvexcelsior.nl

 

Tegemoetkoming contributie

Kinderen van ouders met een laag inkomen kunnen een gemeentelijke bijdrage ontvangen voor de kosten van sport, cultuur en onderwijs. Voor ieder kind tot 18 jaar is het bedrag € 300,- per kalenderjaar (‘Meedoen’).

 

Voor meer informatie, contact en aanvragen:

www.nijkerk.eu (klik op Inwoners/ Werk&Inkomen/Geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen!/Regeling Meedoen en Kindpakket/Regeling Meedoen) of contact opnemen met het Loket MO via het algemene telefoonnummer 14 033.

Als ‘Meedoen’ niet voldoende is, kunt u een aanvraag doen bij het Jeugdsportfonds.

Kinderen uit financieel minder draagkrachtige gezinnen kunnen via het Jeugdsportfonds Nijkerk sporten bij een vereniging. Het Jeugdsportfonds betaalt de contributie van een vereniging en eventueel sportkleding/materialen. De bijdrage is maximaal € 225,00 per kalenderjaar en wordt overgemaakt naar de sportvereniging. Voor meer informatie en contact: danny@nijkerksportiefengezond.nl.